onsdag 11 september 2013

Könsroller och lantbruk

Könsroller finns överallt. På gott och ont. Roller över lag kan vara bra, det kan vara en trygghet att veta vad som förväntas av en. Men det kan också vara ett hinder. När vissa uppgifter förväntas utföras av en part, endast beroende av könstillhörighet, då är könsroller ett hinder. När någon måste bevisa att duglighet finns,  trots kön, då är det fel. Lika fel som könskvotering, val ska göras beroende av kunnande och kvalité, inte kön. Lantbruket är historiskt sett könsbundet. Kvinnor mjölkade kor, till mjölkmaskiner dvs teknik kom in i lagården, då började männen mjölka kor. Kvinnor sköter barn och djur, männen pengar och maskiner. Är det fel? Nej inte om det görs av aktiva val, men om det är påtvunget och endast på grund av vilket kön du tillhör, ja då anser jag att vi misasat något. Vi kanske förlorar kvalité och kapacitet. Mina föräldrar var och är mina förebilder för hur ett liv ska levas. Med förståelse och ömsesidig respekt. Absolut i de könsroller som då i allra högsta grad rådde, men utan att hindra varann, tvärtom, genom att uppmuntra och stödja varann.  Därför tror jag att det inte spelar någon större roll vem som styr och rattar traktor, eller vem som snyter barn och mjölkar kor, så länge det sker i samförstånd. Och jag lantbrukssektorn i stort skulle tjäna på,att uppmuntra fler unga tjejer att välja lantbuks inriktade jobb, en win win för alla! 

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar