tisdag 24 mars 2015

Rent vatten

Sverige är ett fantastiskt land på många sätt. Vi har valfrihet och yttrandefrihet,vi har allemansrätt och skolplikt, vi har duktiga artister och idrottsutövare, vi har mycket vacker natur och friskt vatten. Allt detta ska vi givet värna om.Men ibland undrar jag om myndigheter och dess utövare tar sig detta vatten över huvudet. Ibland undrar jag var det sunda bondförnuftet finns. 
Det finns ett EU-direktiv som syftar till att  långsiktigt skydda vatten, och som alla vet, vatten är gränslöst, om än inte oändligt. Detta direktiv har som mål att återställa vattenmiljön, men med hänsyn tagen till kostnader och effekter.
Men som så många gånger förr vill Sverige leka Bror duktig, och om förslaget  som ligger går igenom i sin helhet kommer det få förödande effekter, både för svenskt lantbruk och svensk landsbygd
I Sverige finns numer en myndighet som heter vattenmyndigheten. Samma myndighet har räknat ut att merkostnaden för svenskt lantbruk blir 2 miljarder/år. Dessutom ska 350 000 enskilda avlopp åtgärdas, och 2000 småskaliga vattenkraftverk ska få sina tillstånd omprövade. 
Jag kan absolut hålla med om att vi ska värna om både djur, natur och vatten, men problemet är att många av de åtgärder som föreslås, inte har någon bevisad effekt. Dessutom är den provtagning, som ligger till grund för den nuvarande klassningen n av vattendrag så undermåligt gjord, att den inte är tillförlitlig. Här kan vi verkligen prata om att slänga pengar i sjön!
Många är de åkrar som nu blir för olönsamma, pga alltför stora kantzoner, eller för att närliggande våtmarker breder ut sig. Redan idag har vi en självförsörjningsgrad på under 50 % .
Var finns hänsynen till kostnad och effekt?
Var finns tanken om att skydda svensk livsmedelsproduktion? 
Var finns det sunda bondförnuftet?

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar