fredag 1 maj 2015

Beslut

Ofta får man höra "Det är bara att bestämma sig".  "Har du bara bestämt dig så".. Eller "det svåra är att ta beslutet".  Jag håller inte med. Det svåra är inte att besluta sig, det svåra är att genomföra.
Tänk bara på alla nyårslöften som ges, och som i de flesta fall fallerar innan januari månads utgång. Eller hur många som börjar på en ny diet var och varannan måndag. Hur många kort till olika träningsanläggningar som inte används. Lista kan göras lång, på beslut som tagit, men som inte genomförs.
Ett beslut som ska tas är Vattenmyndighetens förslag på Vattendirektivet. Frågan är hur vi ska kunna ge framtida generationer tillgång till friskt vatten, och hur vi ska kunna minska övergödningen till våra vattendrag. Så långt allt gott. Men tyvärr, det förslag på åtgärder som nu varit ute på remiss, är fullt av förslag, som är så hårresande: Dåligt underbyggda antaganden, grundade på dålig utförd provtagning, som leder till förslag till åtgärder, åtgärder som ingen vet om de kommer ge önskad effekt, men som kommer att kosta oerhörda summor. Och tyvärr förväntas jordbruket ta en stor del av den kostnaden. Låt oss hoppas på att många remissyttranden har kommit in, och att myndigheten faktiskt gör om sin läxa! Det är ett beslut jag hoppas på, och som förhoppningsvis genomförs.
För en spannmålsodlande kycklingbonde skulle de lagda förslagen få en stor betydelse, i negativ mening. Åkermarken skulle bli både mer svårodlad, bland annat eftersom myndigheten vill göra så att de diken som generationer har ägnat sig åt att få raka, nu ska krökas, så att de ringlar som en orm genom åkrarna. Lantbrukare som skött sina marker, och har bra täckdikad mark, förväntas göra om, med något som heter kalkfilterdiken. Ja listan kan göras lång, och kostnaderna är höga, men vad gör det, i Myndighetens värld är det ju bara att höja priset på råvaran... Tyvärr tror jag inte att det finns utrymme för någon höjning, jag tror att vi istället kommer minska vår svenska livsmedelsproduktion, och öka importen. En lösning jag är helt säker på kommer ge betydligt högre miljöbelastning än den vi har idag.

Nåja, remissyttrande är inlämnat, nu kan vi bara vänta och hoppas på det bästa. JAg försöker njuta av våren och har hittat nya platser att vandra på. Jag rekommenderar starkt att ge sig ut på närmsta vandringsled. Själv hittade jag en plats där jag kan göra mig av med min frustration
En passande plats när man betänker framtida myndighetsbeslut. Kanske jag får lika bra resultat här, som när jag lämnar in remissyttrande.
Nja, det kanske inte var stenens syfte.
Jag tror inte jag skulle vara speciellt lugn på stenen med en varg nedanför..


Idag har fåren fått komma ut på bete, äntligen!! Hoppas bara de kan hålla sig innan för det tillfälliga staketet..

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar